Stacks Image 3
NDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING:
d. 20. marts 2024 i Brændekilde forsamlingshus.
Tilmelding af hensyn til traktementet senest d. 14.03.2024
til Lars Pihl Fly , mobil 6037 3981 · mail: Formand@braendekildevandvaerk.dk
Se dagsordenen – klik her.

Velkommen til Brændekilde Vandværk

Her finder du information om tilslutning, takster, bestyrelse, vandkvalitet m.m.
Brændekilde Vandværk opdateret hjemmesiden, bl.a. med nye opdaterede informationer og brugervenligt layout. Det betyder at det fremover er nemmere at finde informationer på din computer, iPad, iPhone og andre tablets. Vi henviser til vores
kontaktpersoner i bestyrelsen hvis der i mellemtiden skulle dukke evt. spørgsmål op.
Her finder du bl.a. information om nyheder og hvad der sker af nye tiltag i o
mrådet som berører vandværket.

Automatisering

Brændekilde Vandværk er nu næsten færdig med at automatisere vandværket, der mangler kun at få monteret følere i de tre boringer. Kablerne er lagt i jorden og er klar til elektrikeren.
Stacks Image 15365
Alt kører nu automatisk og vi er to i bestyrelsen samt vores VVS’er og elektriker som kan styre alle systemer via computer. Vi er nu fri for at tage i værket hver gang der er uregelmæssigheder, vi kan styre og rette fejl hjemmefra via computersystemet. Det minimere vores tid at vi ikke skal løbe i vandværket hver gang fejl opstår.
Stacks Image 15367
Vi får nu alle de tal vi kan ønske os via computeren. Vi kan f.eks. se hvor maget vand de enkelte boringer giver, hvornår der bliver skyllet filtre, strømforbrug, udpumpede mængder, vandforbrug pr. time/dag/måned/år.
Stacks Image 15369
Der er indbygget en ”sladrehank” i systemet, således at det giver besked hvis vi udpumper mere end 3 m3 pr time. Hvilket indikere vi har et brud på en ledning eller hos en forbruger. En stor lettelse når vi skal indgive tal til diverse myndigheder.
Stacks Image 15371
Systemet giver os også Dokumenteret Drikkevands Sikkerhed, idet systemet melder når der skal indgives tal til myndigheder, tid til vandprøver, tjekke boringer, tjekke pumper, tjekke bygninger og omgivelserne og hvornår der skal være tilsyn af værket.

Værd at vide

Alarmeringsplan
Under Alarmeringsplan for området finder du kontaktpersoner, tlf. nr samt hvordan du skal forholde dig hvis uheldet er ude.

Værd at vide

Analyserapport
Under Analyserapport finder du de seneste tal for vandindhold. Herunder Jern, nitrit, colibakterier osv.

Sådan læser du analyserapporten.

Stacks Image 528
Stacks Image 530

Senest opdateret den 20.02.2024

Brændekilde Vandværk benytter sig kun af cookies til at indsamle besøgsstatistik på hjemmesiden. Du kan se her, hvordan du sletter cookies: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Brændekilde Vandværk

Kontakt