Stacks Image 11335

VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!


Til forbrugerne i Brændekilde Vandværk!
Meddelelse fra Administrationsservice Fyn som opkræver vandafgifterne for Brændekilde Vandværk!

Administrationsservice Fyn har desværre ikke fået udsendt alle måleraflæsningskort til tiden, inden d.
31/12 2016. Derfor opfordrer vi vore forbrugere til at aflæse vandmåleren pr. 31/12 2016 og påføre
resultatet på aflæsningskortet, når dette modtages. Aflæsningen skal være Administrationsservice Fyn i
hænde senest d. 20.1.2017.
Administrationsservice Fyn beklager fejlen.

Med venlig hilsen
Hans Jørn Møller
Formand for Brændekilde Vandværk

VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT! VIGTIGT!
Velkommen til Brændekilde Vandværk.

Her finder du information om tilslutning,
takster, bestyrelse, vandkvalitet m.m.
Brændekilde Vandværk opdateret hjemmesiden, bl.a. med nye opdaterede informationer og brugervenligt layout. Det betyder at det fremover er nemmere at finde informationer på din computer, iPad, iPhone og andre tablets. Vi henviser til vores
kontaktpersoner i bestyrelsen hvis der i mellemtiden skulle dukke evt. spørgsmål op.
Her finder du bl.a. information om nyheder og hvad der sker af nye tiltag i området som berører vandværket.

Seneste nyt!

I forbindelse med vores
Åbent Hus arrangement i maj måned, takker bestyrelsen for det pæne fremmøde og interessen for vores fælles vandværk. Her er lidt fotos fra arrangementet.
Læs referatet fra
Generalforsamlingen 2016. Herunder valg af repræsentanter, reparationer m.m.
Mht.
årsregnskabet 2015 kan bestyrelsen konstatere at økonomien igen i år ser tilfredsstillende ud. Det samme gør sig gældende mht. vandkvaliteten (Se referat fra generalforsamling 2016).

Så er
analyserapport 2016 om vandkvaliteten tilgængelig.
Ny
pressemeddelelse om drikkevand.
Her kan du som tilflytter se aktuelle priser under
Takster 2016 og hvad det betyder for dig som forbruger.
Under
Alarmeringsplan for området finder du kontaktpersoner, tlf. nr samt hvordan du skal forholde dig hvis uheldet er ude.
Under
Vandkvalitet finder du de seneste tal for vandindhold. Herunder Jern, nitrit, colibakterier osv.
Stacks Image 528
Stacks Image 530